Personvernregler

Ikrafttredelse: 18. januar 2019


Den rustfrie tumbleren ("oss", "vi" eller "vår") driver nettsiden no.thestainlesstumbler.com (heretter kalt "tjenesten").

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer for innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger når du bruker tjenesten vår og valgene du har knyttet til disse dataene.

Vi bruker dataene dine for å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne policyen. Med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen, har vilkårene som brukes i denne personvernerklæringen de samme betydningene som i våre vilkår og betingelser, tilgjengelige fra no.thestainlesstumbler.com

Definisjoner

 • Service

  Tjenesten er nettstedet no.thestainlesstumbler.com som drives av Den rustfrie tumbleren

 • Personlig informasjon

  Personopplysninger betyr data om et levende individ som kan identifiseres fra disse dataene (eller fra den og annen informasjon som er i vår besittelse eller sannsynligvis kommer i vår besittelse).

 • Bruksdata

  Bruksdata er data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheten av et sidebesøk).

 • Informasjonskapsler

  Informasjonskapsler er små filer som er lagret på enheten din (datamaskin eller mobilenhet).

 • Datakontroller

  Med dataansvarlig menes den fysiske eller juridiske personen som (enten alene eller i fellesskap eller til felles med andre personer) bestemmer formålene for og måten personlig informasjon blir behandlet eller skal behandles på.

  I forbindelse med denne personvernerklæringen er vi dataansvarlig for dine personopplysninger.

 • Databehandlere (eller tjenesteleverandører)

  Databehandler (eller tjenesteleverandør) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler dataene på vegne av den dataansvarlige.

  Vi kan bruke tjenestene til forskjellige tjenesteleverandører for å behandle dataene dine mer effektivt.

 • Registrert (eller bruker)

  Registrert er enhver levende person som bruker tjenesten vår og er gjenstand for personopplysninger.

Informasjon innsamling og bruk

Vi samler inn flere forskjellige typer informasjon for forskjellige formål for å tilby og forbedre tjenesten vår til deg.

Typer data samlet inn

Personlig informasjon

Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss viss personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("Personopplysninger"). Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

 • Epostadresse

 • Informasjonskapsler og bruksdata

Vi kan bruke dine personlige data til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller markedsføringsmateriell og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge å motta all eller all denne kommunikasjonen fra oss ved å kontakte oss.

Bruksdata

Vi kan også samle inn informasjon om hvordan tjenesten er tilgjengelig og brukt ("Bruksdata"). Disse bruksdataene kan inneholde informasjon som datamaskinens internettprotokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene til tjenesten du besøker, tidspunktet og datoen for besøket, tiden du bruker på disse sider, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Sporing og informasjon om informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår, og vi har bestemt informasjon.

Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Andre sporingsteknologier brukes også som fyrtårn, koder og skript for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan be nettleseren din om å nekte alle informasjonskapsler eller å indikere når en informasjonskapsel blir sendt. Imidlertid, hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du ikke bruke noen deler av tjenesten vår.

Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

 • Session Cookies. Vi bruker øktcookies til å betjene tjenesten vår.

 • Preferansekaker. Vi bruker preferansekaker for å huske dine preferanser og forskjellige innstillinger.

 • Sikkerhetscookies. Vi bruker sikkerhetscookies for sikkerhetsformål.

Bruk av data

Den rustfrie tumbleren bruker innsamlede data til forskjellige formål:

 • Å tilby og vedlikeholde tjenesten vår

 • For å varsle deg om endringer i tjenesten vår

 • For å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det

 • Å tilby kundesupport

 • Å samle inn analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår

 • For å overvåke bruken av tjenesten vår

 • For å oppdage, forhindre og løse tekniske problemer

 • For å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr som ligner på de du allerede har kjøpt eller spurt om med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Hvis du er fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA), Den rustfrie tumbleren juridisk grunnlag for å samle inn og bruke den personlige informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen, avhenger av personopplysningene vi samler inn og den spesifikke konteksten der vi samler den inn.

Den rustfrie tumbleren kan behandle dine personlige data fordi:

 • Vi må utføre en kontrakt med deg

 • Du har gitt oss tillatelse til det

 • Behandlingen er i våre legitime interesser, og den overstyres ikke av dine rettigheter

 • For å overholde loven

Oppbevaring av data

Den rustfrie tumbleren oppbevarer dine personlige data bare så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet i denne personvernpolitikken. Vi vil beholde og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Den rustfrie tumbleren vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata oppbevares vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å beholde disse dataene i lengre perioder.

Overføring av data

Informasjonen din, inkludert personopplysninger, kan overføres til - og vedlikeholdes på - datamaskiner utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der personvernlovgivningen kan avvike fra lovgivningen i din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Kina og velger å gi oss informasjon, vær oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Kina og behandler dem der.

Ditt samtykke til denne personvernpolicyen etterfulgt av innsending av slik informasjon representerer din samtykke til overføringen.

Den rustfrie tumbleren vil ta alle trinnene som er rimelig nødvendige for å sikre at dataene dine blir behandlet sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av dine personlige data vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelig kontroll på plass inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.

Utlevering av data

Forretningstransaksjon

Hvis Den rustfrie tumbleren er involvert i en fusjon, anskaffelse eller salg av eiendeler, kan personopplysningene dine overføres. Vi vil gi beskjed før personopplysningene dine overføres og blir underlagt en annen personvernpolicy.

Offentliggjøring for rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan Den rustfrie tumbleren være pålagt å avsløre dine personopplysninger hvis det kreves av loven eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (f.eks. En domstol eller et statlig organ).

Lovlige krav

Den rustfrie tumbleren kan avsløre dine personlige data i god tro at slik handling er nødvendig for å:

 • Å overholde en juridisk forpliktelse

 • For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Den rustfrie tumbleren

 • For å forhindre eller undersøke mulige forseelser i forbindelse med tjenesten

 • For å beskytte den personlige sikkerheten til brukere av tjenesten eller publikum

 • For å beskytte mot juridisk ansvar

Datasikkerhet

Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetoder over Internett eller metoden for elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi prøver å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Våre retningslinjer for "Ikke følg" -signaler i henhold til California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi støtter ikke Do Not Track ("DNT"). Ikke spor er en preferanse du kan angi i nettleseren din for å informere nettsteder om at du ikke vil bli sporet.

Du kan aktivere eller deaktivere Ikke spor ved å gå til siden Innstillinger eller Innstillinger i nettleseren din.

Dine personvernrettigheter i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR)

Hvis du er bosatt i EØS, har du visse personvernrettigheter. Den rustfrie tumbleren har som mål å ta rimelige tiltak for å tillate deg å korrigere, endre eller begrense bruken av dine personlige data.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personlige data vi har om deg, og hvis du vil at de skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss.

Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

 • Retten til tilgang, eller informasjonen vi har om deg. Når det er mulig, kan du få tilgang til eller be om sletting av dine personlige data direkte i kontoinnstillingsdelen. Hvis du ikke klarer å utføre disse handlingene selv, kan du kontakte oss for å hjelpe deg.

 • Rett til rettelse. Du har rett til å få informasjonen din rettet hvis denne informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig.

 • Retten til å protestere. Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personlige data.

 • Retten til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av din personlige informasjon.

 • Retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og ofte brukt format.

 • Retten til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst der Den rustfrie tumbleren stolte på ditt samtykke til å behandle din personlige informasjon.

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler.

Du har rett til å klage til Datatilsynet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Tjenestetilbydere

Vi kan ansette tredjepartsbedrifter og enkeltpersoner for å tilrettelegge for tjenesten vår ("Tjenesteleverandører"), tilby tjenesten på våre vegne, utføre tjenesterelaterte tjenester eller hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår brukes.

Disse tredjepartene har kun tilgang til dine personlige data for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å avsløre eller bruke dem til noe annet formål.

Analytics

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

 • Google Analytics

  Google Analytics er en webanalysetjeneste som tilbys av Google som sporer og rapporterer trafikk på nettstedet. Google bruker dataene som samles inn for å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

  Du kan melde deg ut av å ha gjort aktiviteten din på tjenesten tilgjengelig for Google Analytics ved å installere Google Analytics-nettlesertillegget for fravalg. Tillegget forhindrer Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) fra å dele informasjon med Google Analytics om besøksaktivitet.

  For mer informasjon om personvernpraksisen til Google, besøk Googles nettside for personvern og vilkår: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Atferdsmessig markedsføring

Den rustfrie tumbleren bruker remarketingtjenester for å annonsere på tredjeparts nettsteder til deg etter at du besøkte tjenesten vår. Vi og våre tredjepartsleverandører bruker informasjonskapsler for å informere, optimalisere og vise annonser basert på tidligere besøk til tjenesten vår.

 • Google Ads (AdWords)

  Google Ads (AdWords) remarketing-tjeneste leveres av Google Inc.

  Du kan velge bort Google Analytics for displayannonsering og tilpasse Google Display Network-annonser ved å gå til siden Google Ads-innstillinger: http://www.google.com/settings/ads

  Google anbefaler også å installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - for nettleseren din. Google Analytics Opt-out Browser Add-on gir besøkende muligheten til å forhindre at data blir samlet inn og brukt av Google Analytics.

  For mer informasjon om personvernpraksisen til Google, besøk Googles nettside for personvern og vilkår: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartslenke, vil du bli dirigert til tredjeparts nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og tar ikke noe ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Barnas personvern

Tjenesten vår henvender seg ikke til personer under 18 år ("Barn").

Vi samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er foreldre eller foresatt og du er klar over at barnet ditt har gitt oss personlige data, kan du kontakte oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan ha vår personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut den nye personvernpolicyen på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og / eller en fremtredende melding om tjenesten vår, før endringen trer i kraft og "ikrafttredelsesdatoen" øverst i denne personvernpolitikken.

Det anbefales at du gjennomgår denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen gjelder når de blir lagt ut på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

 • På e-post: mark@thestainlesstumbler.com